Voeding en psyche

VOEDING EN PSYCHE

Histamine en ik Didy van de Veer

Je kunt het boek Histamine en ik, Invloed van voedselintoleranties op lichaam, geest en gedrag bestellen bij bol.com

19 augustus 2017

Iedere keer sta ik weer versteld van de indrukwekkende verhalen die mensen mij vertellen, over: scheiding, miskraam, ingewikkelde zwangerschap, problemen in gezin en familie, verslavingen, psychische problemen zoals depressie of borderline, zelfmoord. Ik heb nu goed nieuws: dankzij het glutenvrije voedingspatroon voelt een jongedame met borderline zich veel beter en emotioneel stabieler. Fantastisch!

De ervaring leert dat veel families lijden onder bovengenoemde aandoeningen. Als iemand niet goed in balans is, heeft dit zeker invloed op de relatie.

Veel mensen hebben een verhoogd histaminegehalte, daardoor een schommelende bloedsuikerspiegel, stress, vermoeidheid, psychische klachten, onverwerkte emoties of veranderingen in het gedrag.

Als oorzaak kan vaak een niet herkende of erkende voedselintolerantie genoemd worden, zoals intolerantie voor histamine, gluten of melkproducten. Een verhoogd histaminegehalte is dan het gevolg, dit heeft zeker invloed op de psyche en het gedrag
(histamine is een neurotransmitter in ons brein).

Laten we altijd onderscheid maken tussen karakter en gedrag. Je wordt geboren met een uniek karakter. Het gedrag wordt beïnvloed door wat je eet of drinkt.


De relatie tussen voeding en psyche

Als het lichaam niet in evenwicht is kunnen geestelijke klachten of veranderingen in het gedrag (ADHD, autisme) ontstaan. Een slecht functionerende darm kan de oorzaak zijn.

Er kan sprake zijn van een histamine-intolerantie (biogene aminen) of een overgevoeligheid voor gluten of melkeiwitten. Biogene aminen zijn stoffen die het lichaam zelf aanmaakt zoals histamine, tyramine en serotonine. Deze stoffen komen voor in mens, dier en plant, dus ook in onze dagelijkse voeding.

Bij een slechte darmflora, stress, alcohol- of medicijngebruik of een histamine-intolerantie kunnen histamine, tyramine en serotonine (biogene aminen) lichamelijke of geestelijke klachten veroorzaken. Een te hoog histaminegehalte kan o.a. leiden tot een manisch depressief gedrag of en angsten. Er is een relevante relatie tussen voeding, een histamine-intolerantie en psyche.

Alle informatie over histamine en histamine-intolerantie vind je in mijn boek Histamine en ik, Invloed van voedselintoleranties op lichaam, geest en gedrag.

Je bent wat je eet!

Als je je houdt aan een dieet dat arm is aan histamine (biogene aminen) bij een histamine-intolerantie kunnen de klachten afnemen of verdwijnen.

Het geheim van een gezond brein is een gezonde darmflora

John Cryan, hoogleraar neurowetenschappen aan de universiteit van Cork, richt zijn onderzoek op de interactie tussen brein en microbioom en op de neurobiologische basis van psychiatrische stoornissen. Ons maag-darmstelsel bevat twee kilo aan bacteriën, ook wel het microbioom genoemd. Deze zorgt voor een goede aanmaak van neurotransmitters zoals serotonine of dopamine. bij een slechte microbioom kunnen ongewenste stoffen via de darmwand in ons bloed komen en elders schade aanrichten. Ook wordt onderzocht hoe mensen met depressies, ADHD, autisme reageren op een microbioom-vriendelijke aanpak. Een mediterraan voedingspatroon is goed voor o.a. mensen met depressie, zij reageren hier goed op. Dus is het advies: eet vooral fruit en groenten (biologisch). De resultaten zijn veelbelovend. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er relevante relatie tussen darmen en psyche is. Je bent wat je eet! Er is een belangrijk verband tussen voeding en psyche.

Artikel uit: Psychologie Magazine mei 2017

Bericht op Teletekst op 27 april 2017 en Nu.nl

Door het gebruik van Ritalin mogelijk drie doden

Op Teletekst, Nu.nl en het Journaal van 27 april 2017 werd vermeld dat als gevolg van het medicijn Ritalin tegen ADHD  mogelijk drie volwassenen zijn overleden. Dit blijkt uit het rapport van bijwerkingencentrum Lareb. Tot nu toe zijn daar 542 meldingen van ernstige bijwerkingen binnengekomen. Het medicijn is nooit goedgekeurd, meer onderzoek is dan ook nodig!

De werkzame stof methylfenidaat van Ritalin kan een verhoogd risico op hartklachten en psychische aandoeningen bij volwassenen (depressie) veroorzaken.  Lareb vermoedt dat de sterfgevallen hierdoor veroorzaakt zijn. Wel was er onduidelijkheid over de doodsoorzaak. Mede daarom is het niet vast te stellen of het geneesmiddel de oorzaak is, maar dit is ook niet uit te sluiten.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen reageert bezorgd op de toename van het gebruik van Ritalin. In 2015 slikten 57.000 volwassenen Ritalin. 126.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar slikken het medicijn Ritalin.

Damiaan Denys van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Agnes Kant van het bijwerkingencentrum Lareb zijn voorstander van meer onderzoek naar de ernstige bijwerkingen van Ritalin bij volwassenen.

Mijn persoonlijke conclusie is: mogelijk is er een relatie met de neurotransmitters histamine, serotonine en tyramine (biogene aminen). Veel mensen hebben een intolerantie voor histamine (vaak door een gemis aan het enzym DAO), waardoor er een slechte afbraak van de stoffen is, net als bij sommige antidepressiva.  Ook kan er sprake zijn van een intolerantie voor melkproducten of gluten, waardoor het histaminegehalte verhoogd is. Vaak weet de arts, hulpverlener of patiënt dit niet en reageren de mensen die medicijnen zoals Ritalin en antidepressiva nemen, heel heftig. Het is zeer raadzaam om een DNA-test af te nemen op het tekort van het DAO-enzym, alvorens de medicijnen voor te schrijven. Voor meer informatie  over het onderwerp verwijs ik je naar mijn website en mijn boek Histamine en ik, Invloed van voedselintoleranties op lichaam, geest en gedrag, dat in mei 2017 gepubliceerd zal worden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Overleg altijd met de behandelend arts, stop nooit zomaar met het medicijn! Let op de relatie tussen voeding en psyche.

Lees hieronder het indrukwekkende verhaal, dat in relatie staat tot het gebruik van het medicijn Ritalin.

Verhaal van een moeder

In de leeftijd van 14 jaar werd bij onze zoon de diagnose ADHD gesteld. Eindelijk, ná 10 jaar van psycholoog- en psychiaterbezoek, wisten we wat onze zoon had. Wij waren gelukkig, omdat wij nu een naam hadden voor dit afwijkend gedrag van onze zoon, vergelijkend met de andere twee kinderen. Op dezelfde dag van de diagnose schreef de psychiater Ritalin (methylfenidaat) voor. In het begin waren wij gelukkig. Overdag was onze zoon anders: hij was niet meer impulsief en was in staat om aan tafel te zitten gedurende enige tijd, hij kon zich beter concentreren en met zijn studie ging het beter. Hij antwoordde en at niet meer vanuit een dwangmatig ofwel compulsief gedrag. Het was te mooi om waar te zijn totdat … op een avond hij hartkloppingen kreeg, mentaal verward was (het voelde alsof hij doodging), werd angstig en uiteindelijk gaf hij over. Deze periodes van angst en slapeloosheid herhaalden zich. Als de avond inviel, voelde hij zich zo slecht. Hij kon niet slapen en voelde zich angstig. Wij vertelden dit aan de psychiater. Hij adviseerde ons dat onze zoon rustig moest ademhalen en moest ontspannen. Hij gaf een recept voor een ander medicijn. Dit was ook Ritalin, maar de opname verliep langzamer zodat niet dezelfde symptomen zouden optreden. Maar … niets veranderde! Iedere keer werd de angstcrisis verhoogd totdat wij een artikel lazen over histaminosis. Wij dachten dat onze zoon dit probleem zou kunnen hebben, zo ook een intolerantie voor histamine.

Wij lieten een test doen over het DAO enzym die de biogene aminen moet afbreken. Uit de test bleek dat hij een tekort aan het DAO enzym had, die in relatie staat met het afbreken van histamine. Omdat onze zoon aan het eind van het schooljaar met examens zat, besloten we niet te stoppen met het medicijn maar begonnen wij met een streng dieet dat arm aan histamine was en een DAO enzym suppletie vóór de maaltijd. Dankzij deze aanpak verbeterde de situatie van nachtelijke angst en slapeloosheid. Eerlijk gezegd werd de situatie pas beter, nadat wij stopten met het geven van het medicijn. Wij bezochten een neuroloog die ons uitlegde dat de intolerantie voor histamine pas zou stoppen ná het niet meer geven van Ritalin. En zo was het. Wij waren ons er niet van bewust, maar Ritalin was het lichaam van onze zoon aan het vergiftigen. Niet alleen veroorzaakte het een ernstige crisis van angst gedurende de nacht, maar gedurende de dag begon hij depressief te worden, erg triest. Hij zei ons, dat hij met niemand contact wilde hebben, dat hij geen contact kon maken met zijn vrienden. Voor ons was deze ervaring met Ritalin verschrikkelijk! Aan de ene kant onderdrukte Ritalin de symptomen, maar aan de andere kant had het een heel negatieve invloed op zijn gezondheid, welzijn en sociale contacten. Wij begrepen dat dit niet een geneesmiddel was. Het middel was erger dan de kwaal.

Laatst schreef zij mij: Didy, jij draagt een aandeel in het succes van mijn zoon. Want dankzij jouw adviezen en de begeleiding gedurende twee jaar, gaat het nu zo fantastisch met hem! Hij volgt twee studies, doet examen Engels, fotografeert en heeft een fijne vriendenkring. Dankzij jou, Didy!  Hij eet nu gluten- en melkvrij, voornamelijk biologisch, zonder additieven, rekening houdend met histamine.

Didy: Als je iemand helpt, help je de hele wereld. Ik ben erg blij met bovenstaand bericht.

Graag verwijs ik je naar de pagina Reacties lezers. Daar lees je het indrukwekkende verhaal van haar zoon Victor. Dankzij aanpassing van het voedingspatroon (geen gluten en melkeiwitten en voeding, arm aan histamine), gaat het veel beter met hem en gebruikt hij al heel lang geen Ritalin meer!

groente-mandje

Defect in neurotransmitters door defect in stofwisseling van biogene aminen

In alle andere artikels heb ik al genoeg geschreven over de biogene aminen. Nu gaat het om de daadwerkelijke oorzaken van het biogene aminenprobleem. Tot de biogene aminen behoren histamine, serotonine en tyramine.

Na jaren van onderzoek is er nu meer informatie en duidelijkheid over de biogene aminen. Histamine heeft invloed op ons lichaam, maar is net als serotonine ook een psychoactieve stof en heeft dus ook invloed op de psyche en het gedrag. Uit de praktijk blijkt dat tegenwoordig veel mensen een intolerantie voor de biogene aminen hebben en er bij hen sprake is van een verhoogd histaminegehalte met als gevolg lichamelijke aandoeningen, maar ook psychische problemen en veranderingen in het gedrag. Hieronder vind je een opsomming van de hoofdoorzaken waardoor zoveel mensen een intolerantie voor de biogene aminen hebben. Verder in de tekst worden nog andere oorzaken genoemd. De volledige tekst vind je in mijn boek Histamine en ik.

 druiven

Histamine, de rode draad door mijn leven

Last van niezen, loopneus, jeuk, roodheid, galbulten, astma of aanhoudende vermoeidheid? Deze symptomen kunnen te maken hebben met het vrijkomen van de lichaamseigen stof histamine uit de mestcellen. Deze stof behoort tot de groep biogene aminen. Histamine komt ook vrij als je gestoken wordt door een wesp, met als gevolg vervelende klachten. Histamine is een hormoonachtig eiwit dat invloed heeft op de bloedcirculatie, ademhaling, zenuwstelsel, hormoonhuishouding en is psychoactief. Een teveel aan histamine verwijdt de bloedvaten, verlaagt de bloeddruk en de lichaamstemperatuur. Het lichaamsweefsel zwelt op, er treedt oedeem op ofwel het vasthouden van vocht. Er ontstaat een beschadiging ofwel een ontsteking aan het slijmvlies. Histamine werkt ook in de hersenen als neurotransmitter (zenuwprikkeloverbrenger). Deze stof heeft dus ook invloed op de psyche en het gedrag. Meer informatie over histamine vind je in mijn boek Histamine en ik. Er is een relevante relatie tussen voeding en psyche, dat heeft de ervaring wel geleerd.

YouTube video van zoonlief en de band Pistoleros de la Paz

Invloed van biogene aminen op lichaam, gedrag en psyche

Vandaag hoorde ik in het programma Moraalridders onze Minister-president Marc Rutte zeggen: 1 op de vijf kinderen heeft een ‘rugzakje’ (opmerking Didy: met problemen of veranderingen in het gedrag), bijna niet te geloven!!! Deze kinderen worden vaak verwezen naar het speciaal onderwijs of krijgen medicijnen voorgeschreven.

Ik sta op voor deze kinderen en wil hun ouders wijzen op de mogelijke oorzaak en de juiste voeding. Er is een belangrijke relatie tussen voeding en psyche.

Ook vernam ik vandaag dat hier in Nederland ook kinderen zijn, die bijwerkingen hebben van de schadelijke vaccinaties (narcolepsie). Het is bekend dat na het vaccineren het histaminegehalte wordt verhoogd en hierdoor de bloedsuikerspiegel daalt (gevolg: te weinig glucose in het bloed). Op 7 februari werd in het programma Een Vandaag gesproken over de invloed van voeding op ADHD.

Al vele jaren schrijf ik hierover op mijn website, in mijn artikels en boekjes. Ik ontvang fijne reacties van de lezers, na het lezen van de boekjes en aanpassing van het voedingspatroon. Er is een duidelijk verband tussen voeding en psyche en voedselintoleranties en gedrag.

verse groenten

Relatie tussen intolerantie voor histamine en psyche, gedrag en lichaam

Welke relatie is er tussen voeding en psyche?

Uit de praktijk blijkt dat veel mensen een overgevoeligheid hebben voor de biogene aminen. Biogene aminen zijn stoffen die het lichaam zelf aanmaakt zoals histamine, tyramine en serotonine. Deze stoffen komen voor in mens, dier en plant, dus ook in onze dagelijkse voeding en hebben invloed op onze bloedsomloop, ademhaling, slaapritme, humeur, hormoonhuishouding, psyche en gedrag (biogene aminen hebben invloed op de zenuwuiteinden van het lichaam, de neurotransmitters ofwel prikkeloverdrachtbrengers), ook op onze hormoonhuishouding. De volledige tekst vind je in mijn boek Histamine en ik.

De volledige tekst is gepubliceerd in het blad De Natuur Uw Arts. In mijn boek  Histamine en ik vind je alle andere informatie over dit interessante thema voeding en psyche.

heerlijk fruit

 

Is het gebruik van antidepressiva (AD) wel zo ongevaarlijk?

Steeds meer worden we via de media geconfronteerd met een familiedrama. Zeer recentelijk door het programma “Eén Vandaag” en het programma “Jinek” op 19 januari 2015.

“Zij heeft zichzelf vergiftigd.” Deze woorden werden tijdens het programma uitgesproken door de vriend van een vrouw, die haar zoontje van 2 jaar heeft vermoord. Zij nam op dat moment antidepressiva. Uit de DNA-test blijkt dat zij een gendefect heeft. Haar lichaam breekt de stoffen van de AD niet af, mede door het gemis aan enzymen. De AD hebben haar aangezet tot extreem geweld! Het onderzoek wordt voortgezet, gevolgd door een rechtszaak.

Uit onderzoek blijkt dat 1 miljoen mensen in Nederland aan een depressie lijdt. 10% van hen heeft een genetisch defect waardoor stoffen uit de AD niet worden afgebroken, ook door het gemis aan enzymen (de katalysatoren in het lichaam). Door een gendefect kan er een tekort aan het leverenzym CYP2D6 zijn. Dit enzym is juist nodig om de stoffen uit de AD af te breken.

Het is bekend dat het antidepressivum clomipramine ofwel Anafranil het serotoninegehalte dermate kan verhogen, waardoor het “serotoninesyndroom” kan ontstaan. Sommige tranquillizers (Rohypnol), medicijnen (morfinen) en drugs kunnen “het serotoninesyndroom” uitlokken. Ook weer omdat de stoffen niet worden afgebroken, door het gemis aan enzymen. Door een overdosis clomipramine vermoordde een man zijn echtgenote. De volledige tekst vind je in mijn boek Histamine en ik. Lees in dit boek meer over de relatie tussen voeding en psyche.

voeding en psyche