Invloed van histamine

INVLOED VAN HISTAMINE

Hieronder vind je alvast wat informatie over de invloed van histamine (biogene aminen). De volledige tekst vind je in mijn boek Histamine en ik, Invloed van voedselintoleranties op lichaam, geest en gedrag Mijn boek is op 22 mei 2017 gepubliceerd. Je kunt het bij bol.com bestellen.

Mijn aandacht gaat vooral naar de relatie tussen een histamine-intolerantie en gedragsveranderingen en psychische klachten, bijvoorbeeld bij kinderen met ADHD, autisme of bij pubers of volwassenen met een depressie. Graag verwijs ik je naar de pagina’s Reacties en Voeding en psyche.  Hier kun je de indrukwekkende getuigenis van een Spaanse jongeman en zijn moeder lezen.

invloed van histamine

LONG COVID EN HISTAMINE
Is er een relatie?

Een grote groep mensen blijft last hebben van chronische klachten zoals vermoeidheid, ademhalingsproblemen, slapeloosheid, spierpijn en longklachten. Wetenschappers noemen deze aandoening ‘long covid’. Zij geven aan dat ze de oorzaak hiervan nog niet weten. Meer onderzoek is noodzakelijk volgens hen. Bij long covid is er vaak al sprake van onderliggend lijden. De toestand van de darmflora speelt hierbij een grote rol. Het afweersysteem huist voor 75% in de darmen. Als de darmen ernstig vervuild zijn door veel slechte bacteriën, verzwakt het afweersysteem en kunnen hierdoor virussen ontstaan. Artsen schrijven soms anti-histamine voor. Dit wil al zeggen dat long covid te maken heeft met een verhoogd histaminegehalte. Omdat dit volgens de artsen niet wetenschappelijk bewezen is, doen ze er verder niets mee, jammer! Sommige mensen geven aan dat ze ook een verminderd reuk- en smaakvermogen hebben. Dit heeft te maken met een tekort aan zink vanwege een niet erkende of herkende glutenintolerantie, overmatige consumptie van alcohol en een verlaagde weerstand. Als er zich witte vlekjes op de nagels van de handen bevinden, is dit een teken van een zinktekort.

Michael Rutgers, directeur van het longfonds (longcovid.nl) geeft aan dat poliklinieken worden gesloten en onderzoeken aflopen omdat het geld op is. Mensen met long covid krijgen weinig erkenning en missen perspectief. Sommige mensen geven aan nog steeds last te hebben van kortademigheid, weinig energie, slechte prikkelverwerking en hartkloppingen. De vraag is: wat hebben de vaccinaties gedaan? Wat zijn de bijwerkingen?

Histamine
Uit eigen onderzoek blijkt dat veel mensen een verhoogd histaminegehalte hebben, dat een relatie heeft met bovengenoemde klachten. Histamine is een lichaamseigen hormoonachtig eiwit, tegengif en neurotransmitter. Dit giftige eiwit maakt deel uit van het afweersysteem en komt vrij in de mestcellen van de longen om ons lichaam te beschermen tegen vreemde indringers en antigenen. Histamine veroorzaakt dan kleine ontstekingen waardoor zwelling van het slijmvlies en weefsel, benauwdheid, vermoeidheid of koorts ontstaan. Dit hormoonachtig eiwit heeft in ons lichaam invloed op de bloeddruk, ademhaling, bloedvaten, het afweersysteem en hormoonstelsel. Als neurotransmitter in de hersenen beïnvloedt histamine onze psyche en het gedrag. Door een teveel aan histamine raken lichaam en geest uit balans en ontstaan mentale en lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, benauwdheid, koorts en depressiviteit.

Praktijkervaring toont aan dat veel mensen een auto-immuunaandoening en een overactief reagerend afweersysteem hebben. Een verhoogd histaminegehalte, erfelijke aanleg, tekort aan enzymen en gendefect spelen hierin een belangrijke rol. Histaminekomt vrij bijongunstige bacteriën, virussen, toxinen en infecties. Een arts zei: ‘Het is niet het virus maar het overactief reagerend afweersysteem waardoor mensen ziek worden.’ Als de darmen bevolkt zijn met veel slechte bacteriën, ontstaan er virussen. Deze infecteren de cel, dringen de cel binnen, vermeerderen zichom zo deslechte bacteriën onschadelijk te maken.

Na het toedienen van een vaccinatie wordt ook histamine vrijgemaakt in de mestcellen. Hierdoor ontstaan overgevoeligheidsreacties. Na de covidvaccinaties kregen veel vrouwen hormonale stoornissen zoals heftige bloedingen, buikpijn, negatieve emoties en veel huilbuien. Histamine maakt namelijk tranen aan. Door te huilen verlaag je zelf het histaminegehalte. Het hormoonachtig eiwit heeft een negatieve invloed op het hormoonstelsel. Er wordt meer oestrogeen aangemaakt, waardoor er menstruatiestoornissenzoals heftige bloedingen ontstaan.

Een glutenintolerantie is een auto-immuunaandoening. Granen (gluten) zijn histaminevrijmakers, net als alcohol, pesticiden en vooral dierlijke eiwitten. Het afweersysteem is altijd alert. Uiteindelijk raakt het verzwakt en kunnen meer infecties ontstaan. Hierdoor wordt er steeds meer histamine vrijgemaakt, het histaminegehalte raakt verhoogd. Erfelijke aanleg en een gendefect spelen een rol bij een verhoogd histaminegehalte. Veel mensen hebben een intolerantie voor gluten of histamine in de voeding, maar weten dit nog niet. Vanwege een glutenintolerantie kun je last hebben van chronische vermoeidheid, verwardheid, denkverwarring, slecht geheugen en minder goede concentratie.

Tot slot een aantal adviezen
Om de klachten zo veel mogelijk te beperken, vind je hieronder de nodige adviezen. Het lichaam is de beste wetenschap. Door goed te luisteren naar de reacties van jouw lichaam, kom je er zelf achter wat de oorzaken zijn van long covid. Houd eventueel een voedseldagboek bij. Vanwege een verhoogd histaminegehalte kan een lage bloedsuikerspiegel ontstaan. Deze is een functiestoornis en reactie van het lichaam op voedselintoleranties zoals voor gluten en/of histamine. Deze stoornis wordt hypoglykemie genoemd. Mensen met een lage bloedsuikerspiegel zijn chronisch vermoeid en kunnen zich moeilijk concentreren vanwege een tekort aan glucose. Door jouw voedsel- en leefpatroon aan te passen zullen klachten verminderen of zelfs verdwijnen.

* Kies voor onbewerkte en plantaardige voeding die biologisch geteeld is.
* Vermijd pesticiden, schadelijke E-nummers en hormoonverstoorders.
* Laat granen en zuivel weg en kies voor groenten en fruit.
* Zorg voor een evenwichtig dag-en-nachtritme en voldoende slaap.
* Zoek contact met de natuur, ontspan en beweeg voldoende.
* Vermijd stress en negatieve invloeden, ga goed om met emoties.
* Door te huilen raak je gifstoffen kwijt.
* Laat je testen op een schildklierafwijking en oestrogeendominantie.
* Vraag om een bloed-, urine- en ontlastingsonderzoek.
* Zorg voor de nodige vezels door voldoende groenten en fruit te eten. Deze ontlasten de darmen.
* Vermijd suiker, alcohol en complexe koolhydraten. Deze genotmiddelen veroorzaken gisting en slechte bacteriën in de darmen.
* Drink voldoende water om de nieren te stimuleren.
* Richt jouw aandacht op een goede buikademhaling.
* Vergeet niet te lachen en huil wanneer je hier behoefte aan hebt.
* Leg een warmwaterzak op de lever. Deze stimuleert dit orgaan om de gifstoffen te elimineren.
* Gun jezelf een fijne massage of een bezoek aan de sauna.

In het blad Lekker Weten van Ekoplaza stond de tekst: ‘Bij een lage weerstand werkt je afweersysteem niet goed en krijgen virussen en bacteriën meer kans. Dat moet je zien te voorkomen. Vermoeidheid, hoesten, keelpijn en koorts, het zijn allemaal signalen van een verminderde weerstand. Beschouw het als code rood: de hoogste tijd voor een gezondere lifestyle.’ Gezonde voeding is de basis van een goede weerstand. Stress verlaagt het afweersysteem. In een gezond lichaam met een sterk afweersysteem kan zich minder snel een ziekte (virus) manifesteren. Een optimale gezondheid begint in een schone darm.

Ik wens je van harte beterschap toe.

Bovenstaand artikel is gepubliceerd in het blad De natuur uw arts nr. 287, sept/okt. 2023. Een ander artikel: Gluten, histamine en covid, Is er een relatie? vind je in het nummer 278 maart/april 2022. Een ander artikel vind je in mijn boek Levend voedsel, dat ook is gepubliceerd in het blad De Natuur Uw Arts. Meer informatie over covid vind je in mijn boeken Levend voedsel  en Gluten en ik.

Een reactie van de Stichting Long Covid op bovenstaand artikel:

Geachte mevrouw Van de Veer,

Hartelijk dank voor uw bericht. Het is doorgestuurd naar de uitgever van het boek van Anne Vroegindeweij. Mevrouw Vroegindeweij is niet aan de stichting verbonden, dus ik kon het niet direct aan haar doorsturen, vandaar. Uw envelop is ook goed aangekomen. Wij nemen alles mee bij het leggen van de complexe puzzel die Long COVID is. Ook de histaminen staan op onze radar. Veel dank in ieder geval voor de informatie.

Met vriendelijke groet,

 

ME/CVS EN HISTAMINE

ME (myalgische encefalomyelitis), tegenwoordig CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) genoemd, is een functiestoornis ofwel een signaal van het lichaam dat het uit balans is. Genoemde lichamelijke stoornis komt meer bij vrouwen voor, waarschijnlijk door invloed van de hormonen. Behalve chronische vermoeidheid kun je last hebben van spierpijnen, gewrichtsklachten, hormoonstoornissen en depressiviteit. Het concentratievermogen is minder. Het geheugen wordt slechter en kwaliteit van leven wordt minder. Mensen met CVS kunnen soms niet meer buitenshuis werken en zijn afhankelijk van anderen. Vaak komen ze terecht in een sociaal isolement. Anderen moeten bed houden en veel rusten. Enkelen zijn zelfs gebonden aan een rolstoel. Vaak wordt CVS niet of pas laat herkend of erkend. De omgeving begrijpt de situatie niet goed vanuit onwetendheid, mede omdat er geen duidelijke oorzaak wordt genoemd door de artsen. Sommige specialisten denken dat CVS ’tussen de oren’ zit en dus psychisch is, terwijl de oorzaak voornamelijk lichamelijk is.

Bij CVS voel je je de ene keer goed. Op een ander moment ben je tot niets in staat. Er kunnen stemmingswisselingen optreden. Veel mensen hebben de hulp van anderen nodig en verliezen hun onafhankelijkheid. Vaak hebben mensen met CVS in het verleden veel van zichzelf gegeven. Zij zijn sociaal, cijferen zichzelf weg en zijn onvoldoende assertief. Ze zijn intelligent, hooggevoelig, hulpvaardig, creatief en hebben veel interesses en talenten. Door de vermoeidheid kunnen ze vaak geen afspraak maken of een nieuwe cursus beginnen. Een telefoongesprek of een bezoek van of aan iemand kan al te veel zijn. Sommige mensen brengen het niet op om een wandeling of fietstochtje te maken en zijn aan huis gebonden. CVS wordt tegenwoordig ook wel een welvaartsaandoening genoemd. Bij long covid komen dezelfde klachten voor en is het histaminegehalte ook verhoogd, net als bij griep en CVS.

Omdat ik zelf deze ervaring heb gehad, ben ik in het verleden op onderzoek uitgegaan om achter de oorzaak van mijn lichamelijke en geestelijke klachten te komen. Deze heb ik gevonden:

* biochemische ontregeling van het lichaam
* erfelijke aanleg (gendefect)
* verzwakt, verstoord en overactief werkend afweersysteem
* auto-immuunaandoening
* intolerantie voor gluten en de melkeiwitten
* overgevoeligheid voor suiker, additieven, histamine en serotonine
* tekort aan vitaminen, mineralen en gemis aan enzymen
* candida-infectie
* hypoglykemie ofwel lage bloedsuikerspiegel
* virussen, parasieten, schimmels en belasting van zware metalen zoals kwik (amalgaam)
* ongezonde darmflora, met veel slechte bacteriën.
* verhoogd histaminegehalte (erfelijkheid). Veel vrouwen hebben hierdoor veel hormonale stoornissen zoals endometriose.

Vanwege een intolerantie voor gluten (eiwit in granen zoals tarwe) wordt de bloedsuikerspiegel verlaagd en het histaminegehalte verhoogd. Hierdoor kun je vermoeid raken. Dit geldt hetzelfde bij een intolerantie voor histamine, melkeiwitten, suiker en E-nummers zoals E621.

Eiwitten in de voeding veroorzaken de allergische reactie door verhoging van het histaminegehalte. Hierdoor kan een tekort aan serotonine ontstaan, waardoor je depressief kunt worden. Als je na het eten vermoeid bent of andere klachten krijgt, kan dit een reactie van het lichaam op voedselintolerantie of een slechte samenstelling van de maaltijd zijn. Candida (een schimmelinfectie vanwege een slechte darmflora door glutenintolerantie) en een verzwakt afweersysteem kunnen spierzwakte, vermoeidheid en depressiviteit veroorzaken. Er komt meer histamine vrij vanuit de mestcellen in het lichaam. Door een teveel aan histamine ontstaan ontstekingen ofwel beschadigingen aan het slijmvlies. Vanwege overmatige consumptie van dierlijke eiwitten zoals vlees, vis, zuivel en eieren kan een virusinfectie in de hersenen ontstaan. Hier wordt gesproken van meningitis ofwel hersenvliesontsteking.

Voedingstherapie bij CVS
* Neem voldoende fruit en groenten.
* Eet fruit alleen op de nuchtere maag tot 12.00 uur.
* Koop plantaardige en biologisch geteelde voeding
* Stoom en wok de groenten in plaats van deze te koken of bakken. Door voeding te bewerken, ontstaat er een tekort aan vitaminen, mineralen en enzymen.
* Eet voldoende levend voedsel die onbewerkt is. Levende voeding is rijk aan vitaminen, mineralen en enzymen.
* Neem iedere dag een rauwkostsalade vóór de maaltijd. Een salade bevat vitamine C waardoor ijzer uit de voeding beter wordt opgenomen.
* Pas goede voedselcombinaties toe.
* Vermijd zo veel mogelijk dierlijke eiwitten zoals zuivel, vlees, vis, eieren.
* Kies bij voorkeur voor een vegetarische of veganistische maaltijd.
* Volg een dieet dat arm aan biogene aminen is (zie boek Histamine en ik).
* Wees alert op voedselintoleranties.
* Vermijd suiker, gluten, melkeiwit, gist, alcohol, koffie en additieven.
* Laat suikerrijk fruit weg zoals bananen, druiven en gedroogde vruchten.
* Luister goed naar signalen van jouw lichaam.

Steeds meer artsen verdiepen zich in de voedingstherapie. Door jouw eet- en leefpatroon aan te passen, verbeter je zelf de kwaliteit van jouw leven. In een gezond lichaam kan zich minder snel een aandoening manifesteren.

Nuttige adviezen
* Zorg voor een sterk afweersysteem en een schone darm, waardoor enzymen beter worden aangemaakt. Deze zijn nodig om eiwitten en koolhydraten te verteren en gifstoffen zoals histamine onschadelijk te maken.

* Drink meer water, kruidenthee of versgeperste groentesap.
* Beweeg voldoende in de buitenlucht. De bloedsuikerspiegel blijft hierdoor stabiel.
* Laat je testen op gluten- en melkeiwitintolerantie.
* Laat het ijzer- en vitamine-B12gehalte bepalen. Vraag een bloedonderzoek aan om je bloedsuikerspiegel ofwel hypoglykemie te laten bepalen.
* Vermijd spanningen en verwerk goed jouw emoties.
* Blijf in je eigen energie, dus dichtbij jezelf. Bescherm je tegen negatieve invloeden.
* Vraag een darm- en leveronderzoek aan voor het opsporen van candida.
* Stel je assertief op, wees kritisch en alert. Hierdoor zal jouw afweersysteem sterker worden.
* Leer te houden van jezelf en stel je grenzen.
* Zorg voor een evenwichtig dag-en-nachtritme

Tot slot
Renate Dorrestein heeft het boek Heden ik (1993) geschreven over haar ervaring met CVS. Zij ontving ongeveer 300 reacties van lezers, waaronder die van mij. Auteur Iris Pronk schrijft nu een biografie over het leven van Renate, waarin ook aandacht wordt besteed aan de periode van haar ziekte en de invloed hiervan op haar werk. Renate is op 4 mei 2018 overleden aan slokdarmkanker. Destijds had zij het ME-fonds opgericht voor meer onderzoek naar de oorzaken van CVS. Dit fonds is opgeheven. Ook bestaat de ME/CVS Stichting. Zij hebben een recensie geschreven over mijn boek Histamine en ik (2017). Hen zal ik dit artikel toesturen. Ik wens je van harte beterschap toe.

Onderstaande reactie ontving ik van de ME-stichting.

Beste Didy,
 
Dank je wel voor het toesturen van je bericht. Ik kan me jouw boek ‘Histamine en ik’ nog herinneren. Het staat nog altijd op onze boekenlijst. Fijn te horen dat het nog steeds besteld wordt. In de afgelopen uitgaven van ons tijdschrift hebben wij diverse ervaringen gepubliceerd van mensen met ME/CVS die hersteld zijn door aangepaste voeding en een ander levenspatroon. Het is voor allemaal een zoektocht geweest en zij hebben uiteindelijk gevonden wat voor hen werkte. De grote gemeenschappelijke deler lijkt toch wel pure en natuurlijke voeding met daarnaast ontspanning en zo mogelijk meer beweging. 
 

Met vriendelijke groet,
Caroline NouwenMedewerkster ME/CVS-Stichting Nederland

invloed van histamine

heerlijk fruit

groente en fruit tegen dementie

INVLOED VAN HISTAMINE OP ONZE HORMONEN

Iedereen wordt geboren door een wonderbaarlijk samenspel van vrouwelijke geslachtshormonen zoals oestrogeen en progesteron en mannelijke geslachtshormonen zoals testosteron. Deze spelen een belangrijke rol in het ontstaan van het leven en de geboorte van een baby. Daarna komen kindertijd, puberteit, menstruatie, zwangerschap, overgang en uiteindelijk de laatste fase van ons leven. Lichaam, gedrag, psyche en emoties worden zowel positief als negatief beïnvloed door onze hormonen. Voedselintolerantie heeft een slechte invloed op ons hormoonstelsel.

Histamine
In de mestcellen van ons lichaam bevindt zich histamine. Dit is een hormoonachtig eiwit dat als tegengif functioneert. Door voeding die veel histamine en pesticiden bevat en door alcohol en stress wordt dit tegengif vrijgemaakt. Hierdoor ontstaat een allergische reactie. Histamine heeft invloed op de ademhaling, bloedsomloop, bloeddruk, zenuwstelsel en hormoonstelsel. Het hormoon heeft een vaatverwijdende en daardoor een bloeddrukverlagende werking. Vanwege een glutenintolerantie, suiker en complexe koolhydraten vormen zich ongunstige bacteriën in de darmen, wat verhoging van het histaminegehalte veroorzaakt. Hierdoor wordt meer oestrogeen aangemaakt. Er is een belangrijke relatie tussen onze darmen (het tweede brein), hersenen en hormonen. In ons brein functioneert histamine als neurotransmitter en beïnvloedt psyche, gedrag en emoties. Een groot deel van de hormonen wordt in de darmen geproduceerd. Daarom is het van groot belang dat de darm de juiste bacteriën bevat.

Hormonen en histamine
Een groot aantal vrouwen heeft hormoonstoornissen, waarbij hun histaminegehalte verhoogd is. Tijdens de ovulatie en voor de menstruatie is er sprake van een schommeling in het histamine- en oestrogeenniveau. Veel vrouwen krijgen hierdoor stemmingswisselingen en wordt de maandelijkse cyclus verstoord. Ze hebben last van het premenstrueel syndroom (pms) en er ontstaan klachten zoals vermoeidheid, heftige emoties en neerslachtigheid. Ook raken ze geïrriteerd en huilen veel. Histamine maakt namelijk tranen aan. Via deze tranen elimineert het lichaam histamine ofwel de gifstoffen. Andere vrouwen hebben migraine in de week voor hun menstruatie. Jarenlange ervaring toont aan dat de vrouwen een teveel aan histamine hebben door een intolerantie voor gluten en melkeiwit. De opiaatachtige stoffen in gluten, genaamd exorfinen, blokkeren de aanmaak van het hormoonachtig eiwit serotonine. Dit is ook een neurotransmitter. Voor de menstruatie is er een tekort aan serotonine waardoor angst of depressiviteit ontstaat. Bij histamine en voedselintoleranties speelt erfelijkheid een rol.

De volledige tekst vind je in mijn nieuwe boek Mijn hormonen en ik, De negatieve invloed van histamine en andere hormonen op lichaam, gedrag en emoties van vrouwen en mannen, dat ik op 18 januari 2023 heb gepubliceerd.  Dit boek is een vervolg op mijn eerste boek Histamine en ik. Meer informatie en het inkijkexemplaar vind je binnenkort op mijn website. Ik wens allen  een goede mentale en lichamelijke gezondheid voor het nieuwe jaar toe. Als er vrede is in de harten van de mensen, is er vrede op aarde. Dat wens ik iedereen toe.

INVLOED VAN HISTAMINE OP LICHAAM, GEEST EN GEDRAG

Histamine is een lichaamseigen hormoonachtig eiwit en tevens neurotransmitter in de hersenen (zenuwprikkeloverbrenger). Histamine behoort tot de groep biogene aminen. Deze lichaamseigen stoffen zijn chemische verbindingen die afgeleid zijn van aminozuren, de bouwstenen van de eiwitten. Histamine wordt gevormd door een chemische omzetting van het aminozuur histidine. Biogene aminen komen voor in mens, dier en plant, dus ook in onze dagelijkse voeding. In het voedsel komen biogene aminen over het algemeen voor door gisting, bederf en fermentatie. In ons lichaam is een kleine hoeveelheid opgeslagen in de mestcellen (speciale cellen die onderdeel zijn van het immuunsysteem). Ze zijn nodig voor diverse lichaamsprocessen zoals: bloedsomloop, ademhaling, bloeddruk, slaap/waakritme eiwitstofwisseling, hormoonhuishouding, enzym- en afweersysteem, zenuwgestel en maag/darmstelsel. Wegens een histamineintolerantie kan een overproductie aan maagzuur ontstaan, waardoor je maagklachten kunt hebben. Door een glutenintolerantie kan een tekort aan maagzuur en enzymen zijn, waardoor een stoornis in de spijsvertering kan optreden..

Biogene aminen zijn ook neurotransmitters en hebben dus invloed op de psyche en het gedrag. De belangrijkste biogene aminen zijn histamine, tyramine en serotonine. Histamine verwijdt de bloedvaten, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd. Serotonine en tyramine vernauwen juist de bloedvaten, hierdoor wordt de bloeddruk hoger.Tyramine kan spierspanning veroorzaken, wat kan leiden tot rugklachten of hoofdpijn. Tyramine kan ook het serotoninegehalte verhogen. Bij een sterk verhoogd serotoninegehalte kun je het beste vermijden: alcohol, tabak, drugs, suiker, koffie en granen. Serotonine zorgt ervoor dat ’s avonds het slaaphormoon melatonine wordt aangemaakt. Melatonine is een antioxidant en ondersteunt het immuunsysteem.

Een histamine-intolerantie komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen, waarschijnlijk door invloed van de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogenen. Vandaar dat vrouwen vóór de menstruatie meer klachten hebben, omdat oestrogenen het histaminegehalte verhogen. In die periode kun je het best fruit en groenten eten. Ná de menstruatie zijn er minder oestrogenen in het lichaam en is het histaminegehalte lager. Daardoor hebben vrouwen na de menstruatie minder klachten en zijn psyche en gedrag meer in balans. Vitamine C is een antihistaminicum.

De volledige tekst vind je in mijn boek Histamine en ik, Invloed van voedselintoleranties op lichaam, geest en gedrag.

Wist je dat voedingssupplementen het histaminegehalte verhogen en kankerverwekkend kunnen zijn? Het lichaam ziet de stoffen in supplementen als vreemde indringers. Het afweersysteem reageert en raakt uiteindelijk dusdanig verzwakt, waardoor kanker zich kan manifesteren. Fruit en groenten werken juist preventief.

heerlijk fruit

 

Voedselintolerantie, oorzaak van lichamelijke ontregeling? Intolerantie voor histamine en kanker?

Steeds meer kinderen reageren overactief op bepaalde voedingsmiddelen zoals gluten, melkeiwit en histamine. Bij hen kan sprake zijn van een gendefect en een verstoorde enzymbalans. Hierdoor worden complexe eiwitten zoals gliadine (uit gluten) en caseïne (kaasstof) niet voldoende afgebroken. Er ontstaat een ontstekingsreactie aan de slijmvliezen. De darmflora wordt aangetast. Voedingsstoffen worden niet goed opgenomen. Vitaminen, mineralen en enzymen worden onvoldoende aangemaakt. Er is een achterstand in de algehele ontwikkeling. Gifstoffen blijven achter in het lichaam. Histamine, die een rol speelt in de regeling van het afweersysteem, wordt vrijgemaakt in de mestcellen. Hierdoor krijgen de kinderen last van overgevoeligheidsreacties zoals verkoudheid, eczeem, oorontsteking en darmstoornissen. Erfelijkheid speelt een rol. Ouders en grootouders hebben vaak klachten die gerelateerd zijn aan voedselintolerantie. Bij de kinderen is het proces van lichamelijke ontregeling al ingetreden. Voedselintolerantie wordt vaak niet erkend of herkend door de ouders en hulpverleners. Men gaat over tot symptoombestrijding. Echter, de oorzaak blijft aanwezig: verborgen voedselintoleranties.

Histamine en overgevoeligheid
Praktijkervaring heeft aangetoond dat veel kinderen een intolerantie voor histamine hebben. Dit is een hormoonachtig eiwit dat ook in onze voeding voorkomt. Histamine behoort tot de groep biogene aminen waartoe ook serotonine en tyramine behoren. Er is sprake van een auto-immuunaandoening. Het histaminegehalte is verhoogd. Het verstoorde afweersysteem reageert overactief op de lichaamseigen eiwitten. Vaak is er een tekort aan het DAO-enzym (diamine-oxidase). Lichamelijke klachten ontstaan zoals hooikoorts, astma of jeuk. Kinderen kunnen ook een hyperactief of autistisch gedrag ontwikkelen. Vaak krijgen zij het etiket ADHD opgeplakt en wordt Ritalin voorgeschreven. Drugs horen niet in het kinderbrein! Door een teveel aan histamine kan een poreuze darmwand ontstaan. Onverteerde eiwitten komen in de bloedbaan terecht. Dit kan jeuk veroorzaken. De darmen zijn de belangrijkste organen, hierin huist ons afweersysteem. Wie heeft tegenwoordig nog schone darmen?

Voedselintolerantie en adolescentie
Als voedselintolerantie niet is opgespoord, zet de lichamelijke ontregeling zich voort in de puberteit. Hormonen hebben invloed op de biogene aminen. Geslachtshormonen zoals oestrogenen en testosteron worden aangemaakt. Vrouwen kunnen door de aanmaak van oestrogenen, vooral voor de menstruatie klachten krijgen zoals PMS, wisselende stemmingen of vermoeidheid. Bij hen is het histaminegehalte in die periode duidelijk verhoogd. Sommige pubers hebben last van depressiviteit. Vaak krijgen zij antidepressiva (AD) voorgeschreven. Deze medicijnen kunnen het histaminegehalte verhogen, waardoor zelfmoordgedachten kunnen ontstaan. Door de vele gifstoffen wordt het brein vergiftigd. Helaas komt kanker ook voor bij jonge kinderen en adolescenten. Het afweersysteem is ernstig verzwakt. Bij sommige gevallen van kanker, zoals het carcinoïdsyndroom, zijn het histamine- en serotoninegehalte verhoogd.

Sommige pubers hebben last van depressiviteit. Vaak krijgen ze medicijnen zoals antidepressiva (AD) voorgeschreven. Deze medicijnen kunnen het histaminegehalte verhogen, waardoor er zelfmoordgedachten kunnen ontstaan. Het brein is vergiftigd. Helaas komt kanker ook voor bij jonge kinderen en adolescenten. Het afweersysteem is ernstig verzwakt. Bij sommige gevallen van kanker, zoals het carcinoïdsyndroom, zijn het histamine- en serotoninegehalte verhoogd. De tumor scheidt deze stoffen uit. Biogene aminen kunnen dus een relatie hebben met kanker. De kwaliteit van de slijmvliezen wordt slechter. Er ontstaan meer gifstoffen. Deze nestelen zich op de meest zwakke plek van het slijmvlies. Een tumor ontstaat. Dit is een opeenhoping van reststoffen van serotonine en histamine. Een intolerantie voor deze lichaamseigen eiwitten kan de oorzaak zijn. Een nieuwe auto-immuunaandoening doet zich voor: kanker. De lichamelijke ontregeling zet zich voort als voedselintolerantie niet wordt ontdekt.

groente en fruit tegen dementie

Mogelijke oorzaken van een verhoogd histaminegehalte en kanker
* voedselintoleranties
* overmatige consumptie van dierlijke eiwitten
* griepprik en andere vaccinaties
* roken, alcohol, drugs, medicijnen en supplementen
* additieven in de voeding en pesticiden
* operatie, verdovingen , pijnstillers
* stress, negatieve invloed en onverwerkte emoties
* schimmelinfectie (candida)
* obstipatie, vervuilde darmen
* bewerkt voedsel. Deze voeding verzwakt het afweersysteem.
* suikers en complexe koolhydraten zoals granen. Deze maken histamine vrij in het lichaam.

Het afweersysteem wordt zwakker. Op de volwassen leeftijd kunnen mensen een scala aan klachten krijgen en in een negatieve spiraal terechtkomen. Er hopen zich meer gifstoffen op die zich op de meest zwakke plekken van de slijmvliezen nestelen. Artsen spreken van uitzaaiingen ofwel metastasen. Onwetendheid over de invloed van voedselintolerantie is groot. Dit blijkt uit 35 jaar praktijkervaring. Door het verhoogde histamine- en oestrogeengehalte is het risico groter om borst-, baarmoeder en eierstokkanker te krijgen. Door alleen de tumor te verwijderen, haal je de kanker niet weg. Kanker is een chronische zelfvergiftiging van de lichaamssappen. De patiënt met kanker ervaart veel pijn. Artsen schrijven medicijnen zoals morfine voor. Echter, deze pijnstillers verhogen het histaminegehalte en verzwakken het afweersysteem.

Kanker wordt steeds meer gezien als een chronische aandoening. Er is meer informatie over gezonde voeding en leefgewoonten ter voorkoming van deze welvaartsziekte.  Helaas is er weinig informatie over de relatie tussen voedselintolerantie en het ontwikkelen van kanker.

levend voedsel tegen dementie

Hoe kunnen we het proces van jarenlange lichamelijke ontregeling omkeren?
* het opsporen van voedselintoleranties
*
het afweersysteem te versterken
*
biologisch geteelde plantaardige voeding en gezonde leefgewoonten
*
aandacht te geven aan het bevorderen van de gezondheid. Ziekte is negatieve energie, gezondheid is positieve energie.
*
onbewerkt, levend voedsel te eten
*
veel te bewegen in de natuur
*
stress te vermijden
*
jezelf te beschermen tegen negatieve invloeden
*
een schone darm, hierin huist ons afweersysteem
*
een evenwichtig dag-en-nachtritme te volgen
*
het zelfgenezend vermogen te stimuleren
*
sojaproducten te vermijden, deze bevatten fyto-oestrogenen
*
zo veel mogelijk suiker en complexe koolhydraten te vermijden

Tot slot
Een goede gezondheid begint bij de darmen. Meer ontlastingen per dag zijn nodig om de darmen optimaal te laten functioneren. Kanker tast gezond weefsel niet aan. In een gezond lichaam kan kanker zich niet manifesteren.

Eet wat bij jouw lichaam past: levend voedsel ofwel onbewerkte voeding die voorkomt uit de moeder aarde. Deze bevat alle vitaminen, mineralen, enzymen
en levenskracht om het afweersysteem te versterken. Ons lichaam functioneert alleen goed met de juiste brandstof. Gezondheid ontstaat als er een goede harmonie is met de natuur.

fruit en groente tegen dementie

Blijf positief denken en handelen. Door de wetten van de natuur te volgen blijft het lichaam in balans. Wij zijn onderdeel van de natuur. Geef de moed nooit op. Zie de ziekte als een persoonlijk leerproces.

Mijn inspiratiebron en grootste voorbeeld was de Deense arts Kirstine Nolfi. Meer informatie over deze bijzondere vrouw vind je op deze website en in mijn boek Histamine en ik.

Antihistamines, een mogelijk antikankereffect?
Klik op deze link voor meer informatie over het mogelijke antikankereffect van antihistamines